top of page
transparant Logo GEBARENSTER zonder teks
download-2.jpg

André Uittenbogert is erkend tolk NGT/NmG en workshopleider bij 1.2. Communicate.

Hij is visuele muziektolk maar heeft ook veel ervaring als ‘feeder’ visuele muziektolk.

 

Bij de opleiding Visuele Muziek werkt hij ook als coach en begeleider voor de studenten.

Vooral met Mimiek, rolnemen en drama heeft hij affiniteit en ervaring.

Deze ervaring zet hij in om de studenten zo goed mogelijk te begeleiden tijdens hun leerroute

naar muziektolk en/of Signdancer.

 

Een andere passie is theater. Zowel om te tolken als om zelf te doen. In gebarentaal kan hij zijn passie voor theater helemaal uitleven, door bijvoorbeeld verhalen te vertellen in gebarentaal. Hierbij zijn mimiek, rolnemen en

gevoel voor drama onontbeerlijk.

 

Bij de GebarenSter kan hij zijn passie voor gebarentaal, theater en voorlezen helemaal uitleven.

bottom of page