GebarenVerhalen

Stimuleer de fantasie en de creativiteit van kinderen met GebarenVerhalen en verrijk de band tussen ouder, kind en professional.

 


Waarom GebarenVerhalen?

 

Kinderen vinden het fijn om naar een verhaal te luisteren en zich mee te laten voeren in deze nieuwe wereld. En bij het zelf verhalen maken kunnen ze helemaal op gaan in hun fantasie. Bijzonder aan het gebruik van gebaren bij jonge kinderen is dat een baby vanaf 6 maanden al gebaren kan leren waarmee ze ons duidelijk kunnen maken wat ze willen, zien en denken. Hierdoor kunnen baby’s al meebabbelen over een boek nog voor ze kunnen praten! Baby’s vertellen je wat ze zien en wat ze in het boek interessant vinden. Communiceren met je kindje wordt hierdoor een tweerichtingsverkeer.

Wat zijn GebarenVerhalen?

Met GebarenVerhalen worden de verschillende zintuigen van kinderen gestimuleerd. Tijdens een workshop leer je verhalen vertellen met mooie ritmische bewegingen. Geluid en mimiek maken het verhaal nog spannender. Samen oefenen we in het vertellen van verhalen, commando-spelletjes en gebarenliedjes. Het uitgangspunt is dat kinderen taalplezier krijgen en leren te fantaseren. Als verdieping op de verhalen kunnen kinderen het naspelen of er een mooie tekening van maken, of het uitbouwen met lego.

Tijdens de lessen komen de volgende technieken aanbod:

Begin, climax en slot                  Kijk-gebaar                      Rolnemen

         Classifier                                   Mimiek                         Naamgebaar

Er wordt met thema’s gewerkt die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Rondom dit thema wordt het verhaal gekozen en bijbehorend rollenspel, bewegingspelletjes en gebarenliedjes aangeboden. Door herhaling van gebaren zullen de  kinderen het beter kunnen begrijpen en onthouden. Voorbeelden van activiteiten zijn het uitbeelden van dieren en het zingen van gebarenliedjes die te maken hebben met de dagelijkse routines zoals aan- uitkleden, samen eten etc

Workshop voor ouders

In de workshops leer je als ouder hoe je gebaren kunt gebruiken bij het voorlezen aan je kindje. Je krijgt tips en handvatten hoe je het voorlezen nog spannender kan maken. Technieken die tijdens de workshop aan bod komen zijn kijkgebaren, rolnemen, mimiek en classificier. Is jullie kindje tussen de 1,5 en de 4 jaar en willen jullie samen iets leuks doen?

Kijk hier verder voor kosten en data.

 

Workshop voor professionals

Tijdens deze workshops voor professionals gaan we dieper in de didactiek van de GebarenVerhalen. Docenten leren hoe ze GebarenVerhalen visueel kunnen weergeven. Daarnaast krijg je tips over hoe ouders de fantasie en creativiteit van kinderen kunnen stimuleren. En hoe je ouders kan begeleiden bij GebarenVerhalen spannender te maken. Hierbij maken we gebruik van “begin, climax en slot”, kijkgebaren, rolnemen, mimiek en classificier.
Kijk hier veder voor cursusdata